66600006.jpg

 
一直到這個星期, 我的生活才開始恢復正常
某程度而言, 我真的比一般的上班族來的幸福

比別人早放假, 比別人脕收假

不過, 這次去高雄真的很累, 累到回來不時的打瞌睡, 補了好幾天的眠才捕回來

年過了, 這是難得第一次覺得, 開始恢復正常生活真好

至於那些狗屁倒灶的事情, 就當是令人驚嚇程度100%的靈異照片, 聽聽就算了

 

 

66600007.jpg 66600008.jpg 66600018.jpg 66600021.jpg  

 

Camera: Canon QL17 GIII
Film: KONICA CENTURIA 200

 

 

 QL17 GIII  QL17 G3 Canon QL17 GIII QL17 GIII  QL17 G3 Canon QL17 GIII

 

 

 

    文章標籤

    QL17 GIII fujicolor superia 100

    全站熱搜

    wearexjapan 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()