Negative0-24-21A(1).jpg正式走入七月的日子, 但沒有暑假, 真羨慕學生跟教職員的快樂長假
不管是去海邊曬太陽翻滾, 或是躲在冷氣房打線上遊戲, 真是暢快人生, 哈


真的不大會使用望遠鏡頭, 可能是光圈開太大, 有點zoom伸縮的感覺
邊緣都模糊了, 感覺有點像移軸鏡, 有趣的特效^^
Negative0-25-22A(1).jpg

Negative0-26-23A(1).jpg Negative0-28-25A(1).jpg Negative0-29-26A(1).jpg Negative0-30-27A(1).jpg  

 

Camera: Nikon FM/ Nippon Kogaku Japan NIKKOR-Q Auto 1:3.5 f=135mm
Film: AGFA VISTA 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    wearexjapan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()