05-21.jpg

 

拍黑白有趣的地方就是

"要想想"

怎麼把眼前的彩色 模擬轉換成灰階
扣除了彩色的部分
剩下就是明度的差異與造型

另外就是可以自己沖...想到這個
就想起我還一捲APX的還沒洗@@~

 

 

 

05-22.jpg 05-23.jpg 05-24.jpg 05-25.jpg 05-26.jpg 05-33.jpg 05-34.jpg

 

Camera: Konica C35 V
Film: KENTMERE 400

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    wearexjapan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()